Tilrettelegging (TRT)

Image: 

Mann i rullestol som spiller sjakk med kvinne

Hva er tilrettelegging ved kurs?

Kurset skal tilpasses kursdeltakernes spesielle behov, slik at alle får anledning til å delta i opplæring. Kursdeltakere i organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser og syke kan ha behov for spesielt utstyr, ekstra kursassistent, ledsager eller hyppige pauser for fullt utbytte av kurset. Kursarrangør må ta hensyn til disse behovene og tilby tilrettelagte kurs til alle. Dette koster ofte ekstra for kursarrangør.

Lovfestet

Tilrettelegging er lovfestet i Lov om voksenopplæring og utbetales som et eget tilskudd til studieforbund, som kan dokumentere at de har behov for tilrettelegging for sine medlemmer. Dette for at de skal få en kompensasjon for de tilleggsutgiftene tilrettelegging medfører.

Hvordan dokumentere tilrettelegging?

Det er ikke alltid like lett "å få øye på" hvorfor, eller hvordan, et kurs trenger tilrettelegging.
Funkis har derfor utarbeidet et eget hefte, basert på våre medlemmers konkretisering av hvorfor de trenger tilrettelegging i sin studievirksomhet.

Navnet på hver organisasjon er en klikkbar lenke.