Tilrettelegging

Image: 

Mann i rullestol som spiller sjakk med kvinne

Hva er egentlig tilrettelegging?

De aller fleste funksjonshemmede trenger utstyr eller egne tiltak for tilrettelegging, for å kunne ta del i samfunnet på lik linje med andre. Det kan være utstyr som spesialtilpassete stoler i kursrommet, særlig gode lyd- og lysforhold, personlig ledsager eller eget hvilerom for deltakere som behøver ekstra pauser. Dette koster som regel ekstra  for kursarrangøren.

Lovfestet

Tilrettelegging er lovfestet i Lov om voksenopplæring og utbetales som et eget tilskudd til studieforbund, som kan dokumentere at de har behov for tilrettelegging for sine medlemmer. Dette for at de skal få en kompensasjon for de tilleggsutgiftene tilrettelegging medfører.

Hvordan dokumentere tilrettelegging?

Det er ikke alltid like lett "å få øye på" hvorfor, eller hvordan, et kurs trenger tilrettelegging.
Funkis har derfor utarbeidet et eget hefte, basert på våre medlemmers konkretisering av hvorfor de trenger tilrettelegging i sin studievirksomhet.