Vedlagt finner dere årsmøtepapirer og innkalling til årsmøtet *.

Innkallingen sendes til organisasjonene sentralt, og vi ber om at den blir videresendt til de som skal delta på årsmøtet.

* Vi minner om at det i innkallingen står at årsmøtet skal finne sted hos Røde Kors, Hausmannsgt. 7, Oslo. Dette fordi denne ble sendt ut før avgjørelsen om digitalt årsmøte ble vedtatt på sentralstyremøtet 15. mars.

NB! Vi har også oppdaget en feil i budsjettforslaget til årsmøtet vårt:
I utsendt sakspapir står det budsjettert -5.000,- til kontordrift. Dette er ikke slik sentralstyret har vedtatt. Tallet skal være kr 145.000,-. 

Vedlagt finner du redigert budsjettforslag.