Vedlagt finner dere innkalling til årsmøtet.

Innkallingen sendes til organisasjonene sentralt, og vi ber om at den blir videresendt til de som skal delta på årsmøtet.