Se vedlagt program.

NB! Påmelding til buskerud@funkis.no innen 20. august.