Administrasjonen i Funkis er ikke tilgjengelig f.o.m. 13. september t.o.m. 15. september.