Webinaret vil erstatte årets fylkessamling, som måtte avlyses grunnet Covid-19.

Her kan hele fylkesstyret delta hvis det er ønskelig. 
Vedlagt ligger invitasjon og program.

NB! Husk å melde dere på innen fristen 03. mars 21!