WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) står for retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. 

I praksis betyr dette at dokumenter som skal legges ut på nettet må settes opp på en måte slik at innholdet gjøres tilgjengelig for personer med nedsatte funksjonsevner: Blinde og svaksynte, mennesker med lærevansker og kognitive funksjonsutfordringer, med flere.