Invitasjon, program og skjema for påmelding ligger vedlagt.