Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

Annlaug Stavik
mob: 454 18 550 
e-post: moreogromsdal@funkis.no

Funkis Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
mob.: 454 18 550
e-post: moreogromsdal@funkis.no

Org.nr: 988 908 509

Bankkonto: 3910.67.37650  Sparebanken Møre

 

Styret 2021 - 22

Av System user,

Leder: 

Annlaug Stavik

mob: 454 18 550 
e-post:
moreogromsdal@funkis.no

Nestleder:

Odd Arne Grande

mob: 917 69 976 
e-post:
grandeoddarne@gmail.com

Sølvi Hagen

mob: 977 63 220 
e-post:
moreogromsdal@funkis.no

Studieleder: 

Anna Margrethe Drægebø Moe

mob: 926 39 916 
e-post:
studieleder.mr.funkis@gmail.com

Kasserer: 

Stein Arve Pettersen

mob: 926 60 243 
e-post:
steinarvepettersen@gmail.com

Varamedlemmer:

1.vara: Venke Pedersen

mob: 940 38 917 
e-post:
venkep@hotmail.no

2.vara: Monica Wassli

mob: 934 57 073 
e-post:
monicawassli@gmail.com