Leder:

Annlaug Stavik
e-post: annlstav@online.no

Funkis Møre og Romsdal
Strandgata 3, 6415 Molde
mob.: 454 18 550
e-post: mor.funkis@gmail.com