Kontaktinformasjon

Av System user,

Leder:

Leif Hilmar Henriksen
e-post: FunkisiNord@gmail.com

Styret

Av System user,

Leder:

 

Kasserer:

 


Vara: 

 

Nestleder:


 


Styremedlem: