Leder:

Leif Hilmar Henriksen

Nestleder og studieleder:

Kari Helene Johansen

Sekretær:

Gunn Jøran Farstad

Kasserer: 

Randi Moen Hansen

Styremedlemmer:

Tor Bosch (også webansvarlig)

Solfrid Alice Wessel

Anne Britt Sneve

Varamedlemmer:

Alesia Andreassen, 1. vara

Elen Valborg Vuolab, 2. vara