Leder: Audun Nedrebø, gjenvalgt 1 år

 

Kasserer: Vidar Myren, gjenvalgt 1 år

 


Vara: Einar Fause, 1 år

 

 


Styremedlem: Gro Indrebø, 1 år