Årsmøtepapirene vil bli sendt til våre medlemsorganisasjoner og de vil bli publisert på Facebook og på våre hjemmesider funkis.no/Trøndelag.

Lenke til Zoom vil bli sendt til årsmøtedeltakerne i forkant av årsmøtet.