Formål

​Studieforbundet Funkis har som formål å:

  • arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende.
  • styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd.
  • arbeide for at voksenopplæringen skal være et redskap i en prosess, som i størst mulig grad fører til mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sidene for funksjonshemmede og deres pårørende.
  • arbeide for at opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å øke livskvaliteten for den enkelte, og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdanning og arbeidsliv.

Kvinne med ropert.