Studieforbundene er viktige kulturbærere

Bilde av en mannlig og en kvinnelig gjøgler

Kultur og Læring - Kulturopplæring i studieforbund - Har det noen betydning for norsk kulturliv? Ja, mener K-stud og flere andre studieforbund som jobber med kultur. Nå har de skrevet et suverent innspill til Kulturutredningen 2014, om opplæringens betydning for organisasjonene.
 
"Mange frivillige organisasjoner arbeider i skjæringsfeltet mellom frivillig, offentlig og privat virksomhet, der de påtar seg oppgaver for det offentlige og selger sine tjenester til både offentlige og private aktører.

Mange organisasjoner har spesialkunnskap som de kan være alene om i nasjonal målestokk. Denne spesialkunnskapen er tilegnet og overført i og gjennom organisasjonene i form av egnede møteplasser for kunnskapsutveksling og kunnskapsoverføring.
Det benyttes både teoretiske og praktiske innfallsvinkler for læring. Svært mye kulturkunnskap er knyttet til handlingsbåren kunnskap og opplevelsen av å kunne mestre kulturuttrykkene selv.

Sentrale deler av kunnskapsoverføringen er gjerne organisert gjennom voksenopplæringstiltak med økonomisk støtte fra eller via studieforbundene. Selv om kulturskolene er svært viktige opplæringsaktører i kommunene, er det fremdeles slik at mye kulturopplæring kun tilbys gjennom frivillige lag og foreninger", kan vi blant annet lese i notatet.