Prosjekter

Image: 

Logo Extrastiftelsen.

Funkis har til enhver tid flere prosjekter på gang.

Disse utvikles i samarbeid med representanter fra organisasjonene. Målet for alle prosjektene er å utvikle og stimulere studievirksomheten blant våre medlemmer.

Funkis' satsningsområder er tilrettelagt opplæring, nettbaserte kurs og universell utforming og tilrettelegging.

De aller fleste av våre prosjekter er finansiert med midler fra Extrastiftelsen.