Grunnopplæring i brukermedvirkning

Dette heftet er et opplæringshefte for brukerrepresentanter som er nye i rollen. Det kan også benyttes av virksomheter som skal etablere brukerutvalg eller andre former for brukermedvirkning. 

Heftet handler om brukermedvirkning på systemnivå, altså representerende medvirkning. Det dreier seg om hvordan representanter utpekt av funksjonshemmedes organisasjoner møter representanter for tjenester og forvaltning. 

Innholdet er ment som en grunnleggende avklaring av hva brukermedvirkning betyr, og hvordan det kan legges til rette for brukermedvirkning i brukerorganisasjonene og i virksomhetene der brukermedvirkning skjer. 

Heftet inngår i en kurspakke, som i tillegg består av et brev til kursleder, programforslag og powerpoint-presentasjon.

Kursopplegget er blitt til i samarbeid med FFO. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.

Grunnopplæring i brukermedvirkning har egen (felles) studieplan med ID-nr: 11218

Heftet ligger vedlagt som pdf.
Du kan også bestille det i papirutgave fra Funkis.
Det koster da kr 50 pr. hefte, pluss porto.