Ansatte i administrasjonen

Studieforbundet Funkis har fem ansatte i administrasjonen på kontoret i Torggata 10.
Siden Funkis formidler statsstøtte til kurs, går mange av oppgavene til de ansatte ut på å gi veiledning i søknadsprosessen til medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i studieforbundet. Nederst får du mer detaljert informasjon om hver av våre ansatte.

Når du ringer Funkis på 23 16 19 80 får du flere tastevalg:

Vil du snakke med:

Pia R. Østby Johannesen (veiledning og kontorhold): Tast 1
Jorunn Myhren (kursveiledning, nettlæring og studieplaner): Tast 2
Elin Sollid (hjemmesider og profilering): Tast 3
Odd Erik Randen (kurstilskudd): Tast 4
Marianne Ween (generalsekretær): Tast 5

Marianne Ween: Generalsekretær

Som generalsekretær i Funkis, har Marianne ansvar for Funkis' ledelse og daglige drift og samarbeider med styret om den langsiktige utviklingen av Funkis.

Marianne har utdanning i litteraturvitenskap og har erfaring fra flere organisasjoner, blant annet Barnekreftforeningen og Nordens Institut på Åland. I fritiden er hun også aktiv i kor, hvor hun praktiserer sin interesse for sang og musikk.

Marianne kan kontaktes på tlf. 23 16 19 80, direktenr. 41 66 32 90 og på e-post marianne@funkis.no

Pia Regine Østby Johannesen: Førstekonsulent

Pia er ansatt som konsulent i 80% stilling ved Funkis, og har ansvar for behandling av kurssøknader, veiledning av søkere og generelt kontorhold. Pia er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i musikk. Hennes store lidenskap er sang, og hun synger både i et større kor og i en vokalgruppe. Hun har også utdanning innen administrasjon og saksbehandling.

Før Pia kom til Funkis jobbet hun som pedagog i barnehager og kulturskoler, samt som rådgiver i Kulturtanken, tidl. Rikskonsertene, og konsulent i Norges Korforbund. Hun er aktiv som frivillig i styreverv som musikkfaglig representant i Norges Korforbund, Oslo-Akershus.

Pia treffes på tlf. 23 16 19 80, direktenr. 47 45 74 92 og på e-post pia@funkis.no. Hun har fri hver onsdag!

Jorunn Myhren: Rådgiver

Jorunn_1.jpg

Jorunn ble ansatt som rådgiver hos Funkis i 2019. Hennes arbeidsoppgaver er søknadsbehandling, utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter. I tillegg vil hun ha ansvar for elektronisk opplæring og nettpedagogikk, som er et av Funkis’ satsingsområder framover.

Jorunn er utdannet lærer og har 15 års erfaring fra grunnskolen, hvor hun blant annet hadde ansvaret for IKT og utvikling av IKT-løsninger. De siste 2 årene har hun vært ansatt i Fellesrådet for Afrika, hvor hun har jobbet med innhenting og publisering av informasjon og nyheter fra Afrika på sosiale medier. Hun har også undervist unge voksne asylsøkere i diverse fag i regi av Voksenopplæringen i Bærum.

Jorunn treffes på tlf. 23 16 19 80, direktenr. 47 45 94 73 og e-post jorunn@funkis.no

Odd Erik Randen: Rådgiver