Her er de nye tilskuddene til Funkis

En hund ligger på gulvet under en stol.

Under Studieforbundet Funkis' årsmøte 25. april fikk vi 3 nye medlemmer: Norges Handicapforbunds Ungdom (NHFU), Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) og Norges Førerhundforbund (NFF). Sist fredag kom to av foreningene på besøk til oss i Torgata 10. Med var også førerhundene Xenos og Avita.

Her er en kort presentasjon av våre nye medlemmer. 

Norges Førerhundforbund (NFF)

er en landsdekkende organisasjon. I 2018 besto forbundet av 7 medlemsklubber. Forbundet hadde ved utgangen av 2017 156 betalende medlemmer. Med 270 førerhundbrukere i Norge, innebærer det at NFF organiserer over halvparten av landets førerhundekvipasjer.

2 kvinner og en mann sitter ved et bord. En hund ligger på gulvet ved siden av mannen.

NFF’s vedtekter og drift forutsetter individuelt medlemskap. Det enkelt medlem er tilknyttet en klubb, som videre har medlemskap i forbundet.

De lokale klubbene driver ulike former for trening gjennom kurskvelder og samlinger for sine medlemmer. Alle disse oppgavene krever kontinuerlig kompetansebygging.

NFF holder til i Melhus, Trøndelag.

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)

har som motto: "Ingenting om oss, uten oss!". 

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en interesseorganisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Deres hovedsak er full likestilling for funksjonshemmede. 

2 kvinner sitter ved et bord og smiler til fotografen. Et fat med smørbrød står foran den ene kvinnen.

Forbundet har rundt 800 medlemmer som er svært aktive på mange plan og områder; fra universell utforming til rullende regnbuesamling med Skeiv Ungdom. I tillegg har NHFU har et internasjonalt utvalg som blant annet har samarbeidet med deres søsterorganisasjon i Malawi, FEDOMA.

Funksjonshemmede er verdens største minoritet, og særlig funksjonshemmede i fattige land faller utenfor velferdsutviklingen. Her må det gis et løft gjennom norsk bistand, mener NHFU. Fokus rettes blant annet ved skriving av kronikker, men også ikke minst gjennom Funkisbiblioteket, som er NHFU sitt eget bibliotek. Dette er blitt opprettet fordi medlemmene mener at stemmer fra og om funksjonshemmede er underrepresentert i litteratur, kunst og i den offentlige debatten. De har derfor tatt saken i egne hender og har gått til innkjøp av bøker, filmer og lydbøker med litteratur av og om funkiser og diskriminering av undertrykte grupper. 

NHFU har kontorer på Grønland i Oslo.

Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo)

ble stiftet i 2016 og er en ny organisasjon. Hhbo er en interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge, deres familie og nettverk. Organisasjonen teller per i dag ca 300 medlemmer.

4 kvinner som smiler til fotografen.

Hhbo arbeider med ulike interessepolitiske saker, i tillegg til å arrangere medlemstreff og andre aktiviteter for medlemmer og nettverk.

Organisasjonen jobber for alle hørselshemmede barn og unge, uavhengig av hørselstekniske hjelpemidler og språk. Hhbo setter barna først og Barnekonvensjonen er deres grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste (Barnekonvensjonens artikkel 3) og alle skal få si sin mening og bli hørt (Barnekonvensjonens artikkel 12). Derfor har også Hhbo sitt eget ekspertting bestående av hørselshemmede ungdommer og deres søsken, som også er medlemmer.

Ingen representanter fra dette nye medlemmet hadde anledning til å komme denne dagen.