Årsmøte

Image: 

Klubbe som ligger oppå en åpnet bok.

Studieforbundet Funkis holder årsmøte i april

NB!
På grunn av situasjonen med koronaviruset er årsmøtet 23. april 2020 utsatt til 14. september.

Saker til årsmøtet følger tidligere frist, som er utgått (1. mars). Det kan altså ikke meldes inn flere saker, det er kun møtedatoen som er utsatt.

Påmelding til årsmøtet sendes til post@funkis.no innen 25. august.
Se vedlagt innkalling for ytterligere informasjon.

Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 

Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.
Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis.