Studieforbundet Funkis' årsmøte vel overstått

Flere mennesker sitter sammen i et stort rom med en meters mellomrom.

Midt i en pandemi greide Studieforbundet Funkis å avvikle årsmøtet i fysiske omgivelser i Røde Kors’ lokaler i Oslo, mandag 14. september. Takket være at rundt 40 delegater, gjester, tolker med mer fulgte smittevernsreglene til punkt og prikke og Røde Kors hadde lagt alt til rette for en trygg samling, fikk vi det til.

Fem nye medlemmer

Aller først ønsker vi fem nye medlemmer velkomne inn i Funkis-fellesskapet:

Nye medlemmer Funkis 2020_0.JPG

hypoPARA Norge

Bekhterev Norge

Forening for autoimmune leversykdommer

Foreningen for blødere i Norge

Norske Servicehunder

Velkommen skal dere være! Det betyr at Studieforbundet Funkis nå teller 94 medlemmer!

Tilbud til opplæring må være like varierte som mennesker er

Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiet og medlem av Stortingets Utdannings- og forskningskomite, hilste årsmøtet. Hun understreket at studieforbundene er viktige for samfunnsutviklingen, og særlig i krisetider som nå.

7.jpg

Folk faller ut av studier og arbeidsliv i større grad enn tidligere, i tillegg til at det formelle studiesystemet generelt ikke fanger opp alle.
- Det må være rom for flere typer studieaktiviteter, mener hun, og utdypet at tilbudene til opplæring bør være like varierte som mennesker er.
Marit Knutsdatter Strand påpekte også at studieforbundene ikke må ta for gitt at folk vet hva de gjør av samfunnsnyttig arbeid til enhver tid, men at hun lover å gjøre sitt for å profilere studieforbundenes viktige oppgave i sitt parti og sin komite på Stortinget.

Nytt styre

Funkis har fått på plass nytt styre, og her er de:

10_0.jpg

Fra venstre: Nestleder Eva Høili (MS-forbundet), 1. vara Bente Mjåtveit (HLF), styremedlem Øystein Hvenekilde Fylling (Norges Blindeforbund), styreleder Thor Einar Holmgard (Ryggforeningen i Norge), 2. vara Kari H. Johansen (Norges Fibromyalgi Forbund) og styremedlem Svein B. Holmen (LHL).
Pluss styremedlem Mille Falstad (Mental Helse), som ikke var tilstede på årsmøtet.

Funkis takker de avtroppende: Nestleder Kristin Berglann Tronrud (Norges Blindeforbund) og styremedlemmene Amalie Tveit Pedersen (Stoffskifteforbundet) og Åse Harstad (Hørselshemmedes Landsforbund) for flott innsats og godt samarbeid i styret. På bildet: Åse Harstad.

Åse.jpg

Sist, men ikke minst: Takk til møteleder Rune Foshaug, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, for god og stødig ledelse av Funkis’ årsmøte 2020. Han takkes av styreleder Thor Einar Holmgard i forsvarlig koronastyle!

9_1.jpg