Ny Fafo-rapport viser at studieforbundene er gull verdt

Forside av et hefte som heter studieforbundene som læringskatalysator. Illustrasjon av et tre med bøker i stedet for blader.

27. august lanserte Fafo rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» Her slås det fast at studieforbundene skaper motivasjon og gir nyttig kunnskap til kursdeltakerne. I tillegg har de høy faglig kompetanse og utgjør en stor ressurs i gjennomføringen av kursarbeidet for lærere og instruktører.

Funkis er 25 år: Se hva vi gjør!

I anledning Studieforbundet Funkis' 25-års jubileum er vi stolte av å kunne presentere en flunkende ny informasjonsfilm om studieforbundet vårt. Filmen er laget av produksjonsselskapet Leidar Norway (tidligere Snøball Film) og regissør har vært Egil Pedersen. 

 

Viktig nyhet fra Funkis til medlemsorganisasjonene

En pengeseddel krøllet sammen på toppen av en grønn plante.

Studieforbundet Funkis endrer fra 16.09.2019 deler av sitt tilskuddssystem. Det kommer to endringer av regler:
Tilretteleggingstilskudd (TRT) for kategorien «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset (ulønnet arbeid)», settes ned fra 3000 kr til 1000 kr som maks beløp. Til gjengjeld oppjusteres minstetilskuddet for Opplæringstilskuddet (OT) fra 400 til 800 kr.

Flertallet vil gjøre en frivillig innsats

En hånd griper tak i en annen hånd.

Frivillighetsbarometeret 2019 ble lansert 5. september. 63 prosent av de spurte oppgir at de har utført frivillig arbeid i løpet av året, et tall som ligger nokså stabilt. Fremdeles er det likevel de som allerede gjør en frivillig innsats som rekrutteres mest.

Sider

Følg oss på Twitter