God sommer fra Funkis!

En sommerfugl som sitter på en blomst.

Studieforbundet Funkis ønsker alle en god sommer og ferietid. Kontoret vårt i Torgata 10 vil være bemannet og bekvinnet gjennom hele juli og august.

Telemark og Agder er blitt Funkis Sør

Flere mennesker sitter samlet rundt et bord. En kvinne står oppreist og snakker inn i en mikrofon.

Gratulerer med sammenslåing: På ekstraordinært årsmøte i Arendal 26. juni vedtok fylkesleddene i Telemark og Agder å fusjonere. Det nye navnet på regionslaget er Funkis Sør.

Frister for kursrapportering i 2019

En animert figur holder en stor blyant og huker av i tre opptegnete ruter.

Funkis har gjort noen presiseringer og endringer når det gjelder frister for å rapportere inn kurs som avsluttes i 2019:

Her er det nye styret i Vofo

5 kvinner og en mann står samlet og smiler til kamera.

Valget foregikk på Vofos årsmøte onsdag 29. mai, der kulturminister Trine Skei Grande la fram regjeringens beslutning om å dele studieforbundene mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.
 

 

 

Studieledersamling med fokus på tilskudd og nytt registreringssystem

4 kvinner og en mann sitter ved et hesteskoformet bord.

Årets samling for sentrale studieledere ble arrangert 21. mai, i en litt mindre skala enn tidligere. Imidlertid var tema stort og viktig: Hvordan fordeler og budsjetterer Funkis tilskudd ut til organisasjonene? I tillegg fikk de frammøtte et første innblikk i det nye verktøyet for kursregistrering, som trer i kraft i 2020.

Sider

Følg oss på Twitter