Årsmøtet i Funkis vel overstått

Avtroppende styreleder i Funkis, Anne Grethe Klunderud, gratulerer ny styreleder, Kjetil Gaarder.

Funkis' årsmøte ble avviklet 25. april. Det ble et fint møte, og ikke minst godt og kyndig ledet av Sturla Bjerkaker, generalsekretær i VOFO.
Funkis har nå fått ny styreleder og seks nye medlemmer!

Unge rullestolbrukere med ryggmargsskade søkes til studie

Ung kvinne i rullestol på en strand.

To fysioterapeutstudenter ved Høgskolen i Oslo skriver bacheloroppgave om unge ryggmargsskadde i rullestol, og hvilke forventninger de opplever at omgivelsene har til dem. Dette er en kvalitativ studie, der søkelys er satt på brukerens perspektiv. I den forbindelse ønsker de å komme i kontakt med aktuelle intervjuobjekter. Kriteriene er at du må være mellom 18-13 år, paraplegiker, avhengig av rullestol og at det må være minst to år siden ryggmargsskaden oppsto.

Funkis tilbyr nettkurs og inviterer til Nettforum

Mann og kvinne med felles laptop

Studieforbundet Funkis tilbyr alle medlemsorganisasjoner et nettkurs i veilederkompetanse. Kurset starter 8. april og vil gå over tre uker. I tillegg vil Funkis arrangere Nettforum to ganger i året. Hensikten med dette forumet, er å samle og skolere organisasjoner som vil arrangere nettkurs selv.

Jungelboka 2013 er ute nå

Jungelhåndboka 2013

Sliter du med å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka for 2013 kan gi deg den hjelpen du trenger. Dette er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Boka utgis av FFO og er et populært og nyttig oppslagsverk for funksjonshemmede, kronisk syke, pårørende og andre. Den revideres hvert år.

Sider

Følg oss på Twitter