Det har vært mindre kursvirksomhet i denne perioden, og derfor har Funkis satt opp timetilskuddet. Imidlertid må organisasjonene huske på at de andre reglene for tildeling av tilskudd fremdeles gjelder. Minstetilskuddet for kurs uten utgifter er fremdeles 800 kr, og kurs som går med overskudd blir avkortet, slik at det blir balanse mellom utgifter og inntekter/tilskudd, jamfør regler om at kurs ikke skal gå med overskudd.

Økt OT fra førstkommende utbetaling etter 1. oktober

Den økte timesatsen vil gjelde for kurs som ennå ikke er ferdigbehandlet. Tiltaket blir effektuert fra førstkommende utbetaling. Rent praktisk vil dette gjelde alle kurs som ligger i systemet som Søkt, Ubehandlet, Påbegynt og Rapporterte, men ikke utbetalt. 
For ordensskyld vil det ikke ha tilbakevirkende kraft på utbetalte kurs.

Bruk av Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Studieforbundet Funkis appellerer til medlemsorganisasjonene om å være proaktive, med tanke på å kunne støtte deres lokalforeninger i tiden fremover. Vi ser i flere rapporter at lokallag og foreninger har større totale utgifter og høyere andel merkostnader til TRT, enn det de faktisk søker om. 
Vi håper at dere alle vil informere lokallagene og lokale studieledere om hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling. 

Takk for viktig innsats!

Ta kontakt med oss om dere har spørsmål om dette, eller om det er noe vi kan gjøre for at dere skal lykkes i deres studiearbeid.
Sjekk også e-post om dette tema, som er blitt sendt til våre medlemsorganisasjoner, sentrale studieledere og fylkesledd fredag 1. oktober.

Takk for den viktige innsatsen og jobben dere alle gjør! Den er så viktig for så mange.