Da Studieforbundet Funkis ikke har fylkesledd i Oslo, sender vi oppfordringen ut til våre medlemsorganisasjoner.

Oppgaver og mandat

Vofos fylkesutvalg er et rådgivende organ for Voksenopplæringsforbundet sentralt, og drives etter deres vedtekter. Formålet er å fungere som et bindeledd mellom regionale myndigheter og studieforbund i fylket. 
Som Funkis-ambassadør i Vofo Oslo vil du få mulighet til å:
•    Jobbe for bedre rammevilkår for studieforbundenes opplæringsvirksomhet regionalt
•    Posisjonere og plassere Vofo i regionale forum for frivillighet og ideell sektor
•    Pluss mye mer

Er dette noe for deg? Meld din interesse til post@funkis.no snarest mulig!

Her finner du mer informasjon og mandat for Vofos fylkesutvalg

Har du flere spørsmål om hva vervet innebærer kan du kontakte regionkonsulent Kirsten Ramberg i Vofo: Kirsten.Ramberg@vofo.no