Vårt hovedformål er voksenopplæring og vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).

Funkis er i dag et av landets største studieforbund  og ga i 2019 støtte til 191 142 kurstimer over hele landet. Antall kurs var 8705.

I 2020 gikk tallet ned til 110 657 timer grunnet koronasituasjonen. Det ble avholdt 5569 kurs.

Pr. 2021 har Studieforbundet Funkis 94 medlemsorganisasjoner med over 350.000 medlemmer

Vi har fylkesledd over hele landet

Vårt hovedkontor i Oslo har 5 ansatte

Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Administrasjonen i Studieforbundet Funkis har flere funksjoner:

  • Yte service, veiledning og rettledning
  • Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø
  • Formidle statsstøtte til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis
  • Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming