Vårt hovedformål er voksenopplæring og vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Funkis er i dag et av landets største studieforbund  og ga i 2019 støtte til 191 252 kurstimer over hele landet.

Pr. 2021 har Studieforbundet Funkis 94 medlemsorganisasjoner med over 350.000 medlemmer

Vi har fylkesledd over hele landet

Vårt hovedkontor i Oslo har 5 ansatte

Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Administrasjonen i Studieforbundet Funkis har flere funksjoner:

  • Yte service, veiledning og rettledning
  • Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø
  • Formidle statsstøtte til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis
  • Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming