Opptak krever 2/3 av stemmene ved årsmøtet og tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte medlemsorganisasjonene.

Vilkår for medlemskap:

  • Organisasjonen må sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen og være demokratisk oppbygd.
  • Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet og bygge på individuelt medlemskap.
  • Organisasjonen må støtte Studieforbundet Funkis’ formål, jfr. §2.
  • Assosiert medlemskap kan godkjennes for sentralledd i organisasjoner som fyller krav 1 og 3 ovenfor.

Studieforbundet Funkis har 94 medlemsorganisasjoner pr. 29. april 2021:

Achilles International of Norway
Heimdallsgate 2 B, 1511 Moss
Tlf. 99 87 34 34

ADHD Norge
Storgt. 10 A, 0155 Oslo. 
Tlf. 67 12 85 85

Afasiforbundet i Norge, AFN
Torggaten 10, 0181 Oslo
Tlf. 22 42 86 44

Aniridi Norge
Lundevegen 20 C, 4708 Vennesla
e-post: post@aniridi.no

Astma- og Allergiforbundet, NAAF
Postboks 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 23 35 35 35

Autismeforeningen i Norge, AIN
Postboks 6726 Etterstad, 0609 Oslo
Tlf. 23 05 45 70 

Barnekreftforeningen 
Boks 78, Sentrum, 0101 Oslo
Tlf. 91 90 20 99

Bekhterev Norge
c/o Odd Mikkelsen, Salsgata 41, 9600 Hammerfest
Tlf. 91 88 32 56

Bipolarforeningen
P.b. 3025, 2611 Lillehammer
Tlf. 46 66 07 14

Blodkreftforeningen
Torggata 16, 0181 Oslo
Tlf. 97 62 75 11

Blærekreftforeningen
v/ Tore Langballe, Klokkesvingen 20, 1362 Hosle
Tlf. 93 04 85 35

CarciNor, Nevroendokrin kreft
Postboks 11 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf. 22 20 03 90

Cerebral Parese-foreningen, CPF
Bergsalléen 21, 0854 Oslo
Tlf. 22 59 99 00, fax. 22 59 99 01

Diabetesforbundet, DF
Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo
Tlf. 23 05 18 18 

Dysleksi Norge, DN
Storgata 10A, 0155 Oslo
Tlf. 22 47 44 50    Grøntnr. 800 33 140

Forening for autoimmune leversykdommer
Tlf. 95 94 95 61 (styreleder)

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom, FBBS
v/ Richard Ødegaard, Elverhøyløkka 13, 2836 Biri
Tlf. 41 28 95 90

Foreningen for blødere i Norge
Thomlesgate 4, 0270 Oslo
Tlf. 22 20 03 90

Foreningen for Fragilt X-syndrom, Frax
v/ John Berg-Jensen, Bergsvegen 19, 9475 Borkenes
Tlf. 97 16 04 65

Foreningen for Hjertesyke Barn, FFHB
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf. 23 05 80 00

Foreningen for Kroniske Smertepasienter, FKS
FKS Sentralstyret, Postboks 157 Sentrum, 5004 Bergen
Tlf. 41 60 88 66

Foreningen for Muskelsyke, FFM
Fekjan 7F, 1394 Nesbru
Tlf. 41 19 07 02

Foreningen for Muskelsykes Ungdom, FFMU
Fekjan 7F, 1394 Nesbru
Tlf. 66 98 07 60

Foreningen Rastløse Bein
Thomles gate 4, 0270 Oslo
Tlf. 22 20 03 90 / 90264595

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO (assosiert medlem)
Mariboesgt. 13, 0183 Oslo
Tlf. 23 90 51 50

Gynkreftforeningen
Torggata 16, 0181 Oslo
Tlf. 02561 / 97 53 56 59

HHT-Oslerforeningen Norge
e-post: hht.osler.norge@gmail.com
Tlf. 98 23 48 04

Hjernesvulstforeningen
Dronningens gate 16, 0152
e-post: post@hjernesvulst.no
Tlf. 21 42 04 24

Hvite Ørn
Thomles gate 4, 0270 Oslo
e-post: post@hviteorn.no
Telefon: 22 20 03 90

hypoPARA Norge
Gamle Konglungvei 1A, 1392 Vettre
Tlf. 90 66 88 15

Hørselhemmedes barns organisasjon, HHBO
e-post: post@hhbo.no

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF
Brynsveien13 , 5 etg.
Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo
Tlf. 22 63 99 00 Teksttelefon. 22 63 99 12

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, LSHDB
Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf. 22 41 34 24

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende, LUPE
Hans Nilsen Haugesgt. 44 B, 0481 Oslo
Tlf, 22 22 14 82

LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Postboks 8768 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf. 22 79 90 00

Landsforeningen for Huntingtons sykdom, LHS
Carl Dversnes, Nils Fidjelandsvei 52, 4628 Kristiansand
e-post: leder@huntington.no
Tlf: 98 28 15 73

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, LNT
Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo
Besøksadresse: Grenseveien 99, 3. etg.
Tlf. 23 05 45 50

Landsforeningen for Overvektige, LFO
Postboks 461 Skøyen, 0214 Oslo
Tlf. 91 34 33 73 (telefonsvarer på dagtid)

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP
Karl Johansgate 6, 0154 Oslo
Tlf. 21 07 54 33

Landsforeningen We Shall Overcome, WSO
Østerdalsgata 1L, 0658 Oslo
e-post: post@wso.no
Tlf. 22 41 35 90 / SMS til 90 14 40 38

Lungekreftforeningen
Badstugata 2, 0187 Oslo
Postboks 126 Tveita, 0617 Oslo
Tlf. leder: 93 47 01 21

Lymfekreftforeningen
Postboks 8 Sentrum, 0101 Oslo. Besøksadresse: Rådhusgata 4
e-post: post@lymfekreft.no  
Tlf. 22 20 03 90 / 97 54 77 84

Marfanforeningen (Foreningen for Marfan Syndrom og marfanlignende tilstander) 
Rasmus Meyers Alle, 5015 Bergen
Tlf. 46 66 00 06 / 97 58 68 08

Mental Helse, MH
Storgata 38, 0182 Oslo
Tlf. 09875

Mental Helse Ungdom, MHU
Storgata 38, 0182 Oslo
Tlf. 09871

Momentum
Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf. 40 00 43 60

Morbus Addison Forening, MAF
Augerødlia 9A, 1591 Sperrebotn
e-post: post@addison.no
Tlf. +47 880 05 015

MS-forbundet i Norge,MSF
Tollbugata 35, 0157 Oslo
Tlf.22 47 79 90

Munn- og halskreftforeningen, MHF
Thomles gate 4, 0270 Oslo
Tlf. 22 20 03 90

Norges Blindeforbund, NBF
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo
Tlf.23 21 50 00

Norges Blindeforbunds Ungdom, NBfU
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo
tlf. 23 21 50 76

Norges Døveforbund, NDøF
Grensen 9, 0159 Oslo
Tif. 23 31 06 30 Teksttlf. 23 31 06 40 

Norges Fibromyalgi Forbund, NFF
Tollbugata 4, 3044 Drammen
Tlf. 32 80 90 90

Norges Førerhundforbund, NFF
Søreggen 56, 7224 Melhus
Tlf. 47 38 05 56

Norges Handikapforbunds Ungdom, NHFU
Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tlf. 24 10 24 00

Norges Myalgisk Encefalopati Forening (ME-foreningen)
Nedre slottsgate 4, 0157 Oslo
Tlf. 22 20 34 24

Norges Parkinsonforbund, NPaF
Karl Johans gate 37, 0154 Oslo
Tlf. 22 00 83 00

NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo
Tlf. 02 013 / 24 02 22 24

Norsk Cøliakiforenings Ungdom, NCFU
Postboks 351 Sentrum, 0101 Oslo
Tlf. 22 40 38 53

Norsk Dysmeliforening
Selvbyggerveien 258, 0591 Oslo
e-post: leder@dysmeli.no
Tlf. 41 24 85 07

Norsk Dystoniforening, NDyF
v/ Johan Arnfinn Warvik, Skoglivegen 1, 6637 Flemma
Mobil: 91 58 02 47

Norsk Epilepsiforbund, NEF
Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo
Tlf. 22 47 66 00

Norsk Forening for Albinisme, NFFA
c/o Rene Helminsen, Dyrødveien 8, 1621 Gressvik
Likeperson tlf.: 94 79 87 90 onsdager mellom kl. 17 - 19

Norsk forening for Angelmans Syndrom
Trulsebråten 85, 1350 Lommedalen
Tlf. 97 51 48 87

Norsk forening for Cystisk Fibrose
Solheimsveien 62B, 1473 Lørenskog
Tlf. 880 04 108

Norsk Forening for Ehler - Danlos Syndrom, EDS-foreningen 
c/o Line Blålid, Blålida, 6718 Deknepollen
Tlf. 91 16 93 59

Norsk forening for slagrammede, NFS
Skytterseter 25, 2072 Dal
tlf. 47 01 46 95

Norsk Forbund for Svaksynte, NfS
Enebakkveien 457, 1290 Oslo
Tlf. 22 61 60 60

Norsk Forening for Nevrofibromatose, NFFNF
7273 Norddyrøy
Tlf. leder: 41 20 29 06

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, NFOI
c/o Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Refsnesalleen 79A, 1518 Moss
e-post: post@nfoi.no
Tlf. 90 11 99 21

Norsk Glaukomforening
Faret 4, 1344 Haslum
Tlf. 97 00 86 13

Norsk Interesseforening for Kortvokste, NiK
Stallerudveien 89, 0693 Oslo
e-post: nik@kortvokste.no
Tlf. 45 44 97 68

Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale, NIFS
Martin Aasen Wright, Skøyenåsveien 13, 0686 Oslo
Tlf. 98 43 02 73

Norsk lymfødem- og lipødemforbund, NLLF
Postboks 6304, 0604 Oslo
e-post: leder@nllf.no

Norsk Revmatikerforbund, NRF
Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo
Tlf. 22 54 76 00

Norsk Tourette Forening, NTF
Frankendalsveien 97, 3274 Larvik
Tlf. 31 41 10 55, mob. 47 35 98 69

Norske servicehunder
c/o Anne-Margrethe Rognheim Nyhus, Sognaveien 10B, 3404 Lier
e-post: post@norskeservicehunder.no
Tlf. 90 16 34 64

Norske Synshemmedes Sjakkforbund,NSSF
v/ Arild Øyan, Hauganvegen 44 A, 7563 Malvik
e-post: aroyan@ntebb.no
Tlf. 92 09 20 30

Personskadeforbundet LTN
Hausmannsgate 19, 0182 Oslo
Tlf. 22 35 71 00

Psoriasis- og eksemforbundet, PEF
Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo
Tlf. 23 37 62 40/41/44

Psoriasis- og eksemforbundet, PEF-ung
Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo
Tlf. 23 37 62 40

Prostatakreftforeningen, PROFO
Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo
tlf. 22 20 03 90

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge, RP-foreningen
c/o Anne Berit Gransjøen
Hagaveien 14 E, 0980 Oslo
Tlf. 99 46 95 43

Ridderrennet
Idrettens Hus, Ullevål stadion
Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf. daglig leder: 21 02 90 37

Ryggforeningen i Norge, RIN
Postboks 9612 Fjellhagen, 3065 Drammen
e-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no
Tlf. 69 26 87 00

Ryggmargsbrokk - og Hydrocephalusforeningen, RBHF
Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Tlf. 41 00 82 57

Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS
Postboks 36, 5803 Bergen
Tlf. 55 32 62 60

Sarkomer
c/o Organisasjonsservice, postboks 8 Sentrum, 0181 Oslo
Tlf. 22 20 0390 / 97 54 77 84.
e-post: info@sarkomer.no      medlem@sarkomer.no

Spondyloartrittforbundet Norge,SPAFO
Bechterever'n, P.b. 4686, Nydalen, 0405 Oslo
Tlf. 48 25 38 10

Søvnforeningen
Solheimvn. 62 B, 1473 Lørenskog
Tlf. 48 28 03 83

Turner Syndromforeningen Norge,TSN
v/ Anne Lysne Dokken, Rekkehuset, 2930 Bagn
tlf. 95 88 69 85

Ung Kreft
Boks 4 Sentrum, 0101 Oslo
Tlf. 07877

Unge Funksjonshemmede
Mariboesgt.13, 0183 Oslo
Tlf. 815 56 425

Voksne med medfødt hjertefeil, VMH
Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo
Tlf. 23 05 80 00

Oppdatert 21.09 2021