Sentralstyret

 Tre kvinner og tre menn står oppstilt med en meters mellomrom.
Fra venstre: Styreleder Eva Høili (MS-forbundet), 1. vara Bente Mjåtveit (HLF), nestleder Øystein Hvenekilde Fylling (Norges Blindeforbund), avgått styreleder Thor Einar Holmgard (Ryggforeningen i Norge), styremedlem Kari Helene Johansen (Norges Fibromyalgi Forbund) og styremedlem Svein B. Holmen (LHL). Pluss styremedlem Mille Falstad (Mental Helse) og 2. vara Annlaug Årflot (NORILCO) som ikke er tilstede på bildet.

Sentralstyret i Studieforbundet Funkis for perioden 2021 - 22:

Navn Tittel Avdeling Mobil E-post
Eva Høili Styreleder MS-forbundet (Multippel sklerose forbundet) 99 50 79 40
Øystein Hvenekilde Fylling Nestleder Norges Blindeforbund 93 26 38 08
Mille Plassgård Falstad Styremedlem Mental Helse
Svein B. Holmen Styremedlem LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) 90 16 49 35
Kari Helene Johansen Styremedlem Norges Fibromyalgi Forbund 40 47 34 28
Elin Sollid Nettredaktør og rådgiver Ansatterepresentant i sentralstyret 47 45 94 71
Bente Mjåtveit 1. vara styremedlem HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 92 28 99 13
Annlaug Årflot 2. vara styremedlem NORILCO