• Studiering uten lærer: Med en ringleder som organiserer arbeidet, er en mindre selvstyrt gruppe på 5 -10 deltakere. Varighet er 8 - 20 timer, og kostnader er gjerne kun til materiell
  • Studiering med lærer: Har løpende undervisning av en lærer som stimulerer til deltakeraktivitet, har gruppestørrelse tilpasset emne. Varighet er 8 - 30 timer eller mer, og har kostnader både til lærer, studiemateriell og annet
  • Kombinasjonsring: Noen timer gjennomføres med lærer og noen uten, resten med foredrag. Denne kan ha samme deltakergruppe og varighet som studiering med lærer, men har ofte mindre kostnader
  • Kurs/seminar: F eks helgekurs eller ukekurs over 2 - 3 sammenhengende dager, gjerne med en litt større gruppe på 15 - 35 deltakere. Har både innledninger og gruppearbeid. Varighet gjerne 8 -15 timer og har kostnader til materiell, foredrag/ forelesere, reiser, opphold etc.