Kurset har en kursleder, lærer/foreleser, plenumssamlinger og gruppearbeid. Gruppearbeid under slike kurs kan fungere på samme måte som en studiering.