Studieringen har ikke lærer, men trekker inn fagstoff og andre ressurser etter behov.

Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling og dermed kunnskapsutvikling i et læringsmiljø preget av likeverd og fortrolighet. Man skiller gjerne mellom den klassiske studieringen uten lærer og studiering med lærer.
Lærer eller instruktør brukes f eks i språkundervisning eller spesialundervisning.