Studietiltakene kan ellers ha ulike former og ulike navn. De mest vanlige betegnelsene er kurs og studieringer og betegnelsene brukes ofte om hverandre.