Alle ledd i en medlemsorganisasjon kan være kursarrangør og få tildelt økonomisk støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring.

Pengene utbetales etter at kurset er godkjent, gjennomført og ferdigmeldt etter gjeldende regler.

Det foreligger noen minstekrav for å få kurset godkjent.