Kriterier

Hvilke kurs vi sjekker skal være helt tilfeldig trukket ut blant alle kurs vi har tildelt voksenopplæringsmidler. Vår intensjon er at flere av de mellomstore og store organisasjonene i Studieforbundet Funkis blir sjekket i løpet av året. Dette er viktig da disse organisasjonene står for de fleste kursene vi støtter. Lokallag med mange kurs og stor aktivitet har også prioritet.

I tillegg til våre stikkprøver vil også revisor ta stikkprøver fra et utvalg kurs han/hun selv trekker ut. 

Dokumentasjon og arkivering

Vi gjennomfører internkontroll iht. våre gjeldende rutiner og maler.

All kommunikasjon og dokumentasjon rundt en internkontroller vil bli lagret i våre systemer, og kan etterprøves om det er behov for dette, og /eller ny dokumentasjon dukker opp.

Gjennomføring av internkontroll

Vi sender ut brev i forkant til leder og studieleder i lokallaget/ organisasjonen som blir tatt ut. Brevet inneholder informasjon om prosessen og krav til ønsket dokumentasjon.

Når all relevant informasjon er hentet inn, behandles saken så fort som mulig.

Når kontrollen er ferdigstilt og vi har trukket vår konklusjon, sendes det umiddelbart svar til leder og studieleder til lokallaget/organisasjonen vi har kontrollert. Sentral studieleder i gjeldene organisasjon settes på kopi i de tilfellene vi sjekker lokallag og fylkeslag.

Stikkprøver skal aldri vurderes av kun en person.

Avvik

Avvik kan få ulike utfall:

  • Veiledning og forklaring på hva som er gjort feil.
  • Studieleder kan bli fratatt retten til å melde inn kurs i tilskuddsportalen FunkisKurs.
  • Krav om tilbakebetaling av tilskudd.
  • Krav om ny opplæring av studieleder.
  • Politianmeldelse.
  • Andre utfall som vil være hensiktsmessig i en gitt situasjon.

Avvik vil bli vurdert ut fra et helhetlig perspektiv, og flere ulike tiltak kan bli vurdert i saken ut fra alvorlighetsgrad og/eller gjentakelser.

Alle avvik har rett på en god og saklig begrunnelse.

Ansvarlig for internkontroll

Ansvarlig for internkontroll i Studieforbundet Funkis er for tiden rådgiver Jorunn Myhren og generalsekretær Roger Håkon Skår.

Evaluering

Rutiner for internkontroll etter varsel evalueres hver høst. Dette for å sikre at vi til enhver tid er oppdaterte på lover, regler og metoder for gjennomføringen av disse kontrollene.

Sist oppdatert 16. september 2021. Jorunn Myhren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16. september 2021. Jorunn Myhren.