Da Norge stengte ned i mars 2020 ble vi i studieforbundene raskt klar over at nå må vi tenke nytt.
Og ved hjelp av VOFO fikk vi gjennomslag i Kompetanse Norge for å kunne tilby tilskudd til kurs som gjennomføres digitalt. I første omgang gjelder dette unntaket ut året 2020, men vårt håp er at om vi kan vise til gode resultater, kan også digitale møteplasser bli et permanent og viktig supplement til vårt kurstilbud.

I denne sammenheng har Senterpartiets Studieforbund og Studieforbundet Funkis utarbeidet denne veilederen til digitale kurs og studieringer som vi håper kan bli et viktig verktøy for alle våre medlemmer, som nå er blitt utfordret til å tenke nytt.

Vedlagt finner du veilederen.