Samlingene holdes som halvdags-møter med forskjellige emner knyttet til studiearbeid og voksenopplæring.

Emnene er stort sett generelle med interesse for alle organisasjonene. Som oftest inviteres foredragsholdere som presenterer temaer av mer allmenn interesse. Hovedsaken er at alle som har deltar på Studieforum, skal få gå derfra med faglig eller kreativt påfyll.

Det blir sendt ut separate invitasjoner til hvert enkelt Studieforum. Invitasjonene sendes til alle våre medlemsorganisasjoner, samt våre fylkesledd.