Du kan også bestille studiemateriell i papirutgave fra Funkis.
Det koster da kr 50 pr. hefte, pluss ekspedisjonsgebyr og porto.