Boka Medlemsmodellen er et verktøy for å utvikle og fornye lokallagene. Modellen tar utgangspunkt i alle organisasjoners grunnmur – det enkelte medlem.

I boken stilles det noen viktige spørsmål: Hvordan skal vi rekruttere, aktivisere og beholde medlemmene i vår organisasjon, i vårt lag?

Aktive lokallag bygger på et studiehefte fra Studiefrämjandet Riksförbundet i Sverige, og er oversatt og tilrettelagt for norsk i et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Studieforbundet Funkis. Vi retter en stor takk til Studiefrämjandet Riksförbundet for velvillig holdning til bruk av studieheftet i Norge. 

"Aktive lokallag" er ment som veiledning til studiering.
Til denne er det utarbeidet en egen studieplan.

Kurshefte og studieplan ligger vedlagt og kan lastes ned her.

Du kan også bestille det i papirutgave fra Funkis.
Det koster da kr 50 pr. hefte, pluss porto og ekspedisjonsgebyr.