I boka Følelser er fakta ønsker vi å peke på at mennesker som har en funksjonsnedsettelse ikke bare har en funksjonsnedsatt kropp, men ofte også sjel. Følelser og eksistensielle spørsmål er sentrale for oss alle, men paradoksalt nok settes disse sjelden på dagsordenen når det gjelder barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser.

I boka reflekterer personer med bevegelseshemming, syn- og hørselshemming over livene sine. En far forteller om livet med sin lille funksjonshemmede datter. Psykologer som gjennom flere år har arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelser, beskriver og diskuterer sine erfaringer.

Følelser er fremdeles tabubelagt

En fellesnevner er tabuene rundt det følelsesmessige og hvordan vi kan få disse spørsmålene mer opp i lyset. Når følelser blir satt ord på og delt med andre, er det som "trollet som sprakk", det er begynnelsen til en bedre forståelse av seg selv og av menneskene rundt en. Samtale både i selvhjelpsgrupper og med fagfolk kan være veien til å bearbeide vanskelige følelser og komme videre i livet.

Boka retter seg både til mennesker med funksjonsnedsettelser, deres pårørende og omgangskrets, og til fagfolk i hjelpeapparatet.

Pris: kr 150, eks. porto og ekspedisjonsgebyr.

Til boka hører også et studie- og temahefte til hjelp i selvhjelpsgrupper.
Pris: kr 50