Heftet kan du laste ned her, eller bestille fra Funkis.
Det koster da kr 50 pr. hefte, pluss ekspedisjonsgebyr og porto.