17451  Babytegn - kommunikasjon 1

17452  Babytegn - kommunikasjon 2

15604  Haptiske kurs

15607  Hudpleiekurs på tegnspråk

12391  Norskkurs for døve

16964  Privatøkonomikurs for døve

11958  Tegnspråkkurs modul 1

1113    Tegnspråkkurs modul 2

12392  Teaterkurs

11252  Tegnspråk - kommunikasjon trinn 2