Trinn-for-trinn veilederen er et bidrag fra Studieforbundet Funkis og vårt islandske søsterforbund Fjölmennt til det nordiske prosjektet Nordplus. 

Prosjektet hadde som mål å hjelpe tilbydere innen voksenopplæring med å komme i gang med tilrettelagt opplæring for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi håper veilederen kan være til nytte for voksenopplæringssentre og andre arrangører i Norge.

Du kan laste ned veilederen under Dokumenter til høyre.