Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes også fra år til år.
Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

Satser for voksenopplæringsmidler (VO-satser) i Funkis for 2021:

  • Opplæringstilskudd (OT): kr 200 pr. time fra 28. oktober
    Gjelder for kurs som ikke er utbetalt og for alle framtidige kurs til ny beskjed blir gitt
  • Minstesats (OT): kr 800
    Til kurs/studieringer uten kostnader, som går med overskudd eller har inntil kr 800 i utgifter
  • Tilretteleggingstilskudd (TRT)
    Dokumenteres på eget skjema i vårt kursregistreringssystem