Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes også fra år til år.
Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

Satser for voksenopplæringsmidler (VO-satser) i Funkis for 2022:

 • Opplæringstilskudd (OT): kr 200 per time fra 12. august
  Den økte timesatsen gjelder for alle nye kurs, og kurs registrert i vår søknadsportal som ikke er gjennomført og utbetalt.
  NB! Satsen kan endres i løpet av året
 • Minstesats (OT): kr 800
  Gjelder for kurs/studieringer uten kostnader, som går med overskudd eller har inntil kr 800 i utgifter
 • Minstesats (TRT): kr 400
  Gjelder for kurs som har rett på tilretteleggingstilskudd, men som går med overskudd eller ikke har utgifter

TRT dokumenteres på eget skjema i tilskuddsportalen FunkisKurs.