Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes også fra år til år.
Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

Satser for voksenopplæringsmidler (VO-satser) i Funkis for 2021:

  • Opplæringstilskudd (OT): kr 130 pr. time (gjelder for kurs som ikke er utbetalt og for alle framtidige kurs fram til ny beskjed blir gitt).
  • Minstesats (OT): kr 800 - til kurs/studieringer uten kostnader, som går med overskudd, eller har inntil kr 800 i utgifter.
  • Tilretteleggingstilskudd (TRT): Dokumenteres på eget skjema i vårt kursregistreringssystem.