Dersom utviklingen fortsetter har Funkis gode muligheter for mer tilskudd i årene som kommer.

Mesteparten av dette er midler som går tilbake til kursvirksomheten i våre medlemsorganisasjoner. Men det gir også Funkis forutsigbarhet, slik at vi framover vil ha et administrasjonstilskudd som gjør det mulig for oss å kvalitetssikre driften og beholde ansatte.

Målet for 2024 er 165 000 kurstimer. Det skal vi klare sammen!