Et samleord som ofte benyttes er studietiltak. Andre ganger bruker vi kurs  eller studiering.

Mennesker med funksjonsnedsettelser utgjør en av de største, men samtidig også mest mangfoldige minoritetene i norske lokalsamfunn. Dette medfører også behov for ulike arbeidsformer med mulighet for variasjon  og pedagogisk tilpasning.