a) Kurset må bestå av minst 4 kurstimer 
b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart
c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset
d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår
b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene

Minste antall deltakere

  • Nye regler krever at minst 4 deltakere må ha startet kurset og at minst 4 deltakere har gjennomført kurset med 75 prosent oppmøte. Lærer / kursleder regnes som deltaker

  • Det kan være tilfeller av tilretteleggingsbehov som tilsier at antall deltakere ved oppstart kan være lavere, og unntak fra regelen kan derfor gis på særskilt grunnlag

  • Husk å gi beskjed om dette når kurset meldes inn til godkjenning