Imidlertid kan det være mye nytt å sette seg inn i. Funkis har derfor  laget en informasjonsbank for ferske studieledere.

I Dokumenter til høyre finner du heftet "Til deg som er studieleder" og en PowerPoint: "Møteplassen".

Under finner du også en knapp "Spørsmål og svar" hvor du får svar på hyppig stilte spørsmål.

Lykke til med arbeidet som studieleder for ditt lag og din organisasjon!