Imidlertid kan det være mye nytt og ukjent å sette seg inn i. Vi forstår at dette kan oppleves som vanskelig for flere. 

Funkis har derfor laget en verktøykasse for ferske studieledere, som vi håper kan være til nytte og hjelp i starten.

Lykke til med arbeidet som studieleder i ditt lag og din organisasjon!

Animert figur som bærer en verktøykasse i en hånd og skiftenøkkel i den andre.

Ny som studieleder? Les mer om dette viktige vervet!

Om Funkis: Kort presentasjon av studieforbundet og vi som jobber i administrasjonen

Til deg som er studieleder: Hefte med grunnleggende informasjon

Møteplassen: Dokument med mer utfyllende informasjon

Her finner du studieplaner

Her finner du veiledningsfilmer til FunkisKurs

Interne regler for kursgjennomføring i Funkis

Avkortning av tilskudd og økonomiføring i FunkisKurs

Tips og råd som kan lette kursarbeidet

Under finner du også en knapp "Spørsmål og svar" hvor du får svar på hyppig stilte spørsmål.