Et studieforbund er en paraplyorganisasjon med opplæring for voksne som hovedformål.

Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner har det siste århundret vært viktige bidragsytere i byggingen av Norge som et demokratisk og kunnskapsrikt sivilsamfunn og velferdsnasjon.

Norge har i dag 14 godkjente studieforbund og alle er medlemmer av Voksenopplæringsforbundet (Vofo)